Annonsering Företag

Masen tar emot ALLA slags annonsmaterial eller så hjälper vi dig att ta fram en säljande annons enligt dina önskemål, utan extra kostnad.

För dig som vill göra annonserna själv har vi tagit fram några riktlinjer som vi rekommenderar att följa för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

Riktlinjerna samt annan teknisk information om hur annonser kan levereras hittar du här.
Är du osäker eller har du några frågor, ring Hasse på 070-234 50 06.

Hur skall jag skicka annonsen?
Skicka in material via e-post till annons@masen.se. Du kan givetvis även posta eller leverera materialet på USB-minne till oss.

Annonsbokning:

Säljare
Jonas Hillerström
0250-135 30
jonas.hillerstrom@masen.se

Annonsvillkor:

Boknings och materialstopp:
Tisdagar senast kl 16.00 veckan innan publicering.

Avbokningar:
Avbokningar får ske senast dag före annonsstopp för aktuellt nummer.

Reklamationer:
Alla reklamationer skall ske inom en vecka efter tidningens utgivningsdag.

Vi ersätter högst det bokade annonsvärdet.

För att reklamation skall vara giltig skall korrektur vara begärt samt svarat på senast onsdag kl 14.00.

Tvingas vi rätta till felaktigheter i material upphör reklamationsrätten. Detsamma gäller för material inkommet dag efter materialstopp.

Masen frånsäger sig allt ansvar för ev. skador/kostnader som tillfogas annonsör om dennes annons inte finns införd begärd vecka eller kommer ut på angiven utgivningsdag. Detta p.g.a. tekniska eller andra fel Masen ej kan råda över. Ev. ersättning kan ske med högst det bokade/fakturerade värdet.

 

 

Annonspriser:

Ta kontakt med oss om annonspriser eller om annonseringsplan:

Säljare
Jonas Hillerström
0250-135 30
jonas.hillerstrom@masen.se​

Vill du nå längre?

Så samarbetar vi även med RättviksNytt, Leksandbladet, Kråkbladet, Malungsbladet och Annonsbladet Dalarna.
Vill du veta mer så ring eller skicka ett mail till oss!

Annonsstorlekar och utgivningsplan

Masen utgivningsplan_annonsinfo 2024